Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 13 2011

Frey
10:57
5891 3d11
Reposted byMissMurderspringsummerautumnwinterlotteenirvana27666MooonipetitpapillonmyanajBootyfulllwerqqmuszroomzmadix3kasias3112

August 12 2011

Frey
08:49
7129 0a84
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viairra irra
Frey
08:46
8358 aecf
Reposted fromfantom fantom viairra irra
Frey
08:34
9735 db51
Reposted bydzonylollipoppornErnimake-a-wish
Frey
08:34
9715 481c 500
Reposted bytita tita
Frey
08:33
9703 5eab 500
Reposted bymargotkagainsunakochonkiTUVimdualistycznieidz-pan-w-cholerethe-new-beyoncemetafizyczniekitchin
Frey
08:32
9687 5af3 500
Reposted byzycienakrawedziswidron
Frey
08:31
9684 95f9 500
Frey
08:30
9658 a6ff 500
Reposted byJamesEvans JamesEvans
Frey
08:28
9611 0723

July 22 2011

Frey
17:34
3335 cb4a 500
Misaki & Usui.
Reposted bychonkiSzaryOptymista
Frey
17:32
3305 f554
Kaichou wa Maid-sama!
Reposted byalicjunedoughterofangel
Frey
17:31
3285 eaf7
Misaki Ayuzama.

July 14 2011

Frey
18:57
2805 599e
Reposted byvampire-diariesickyvirrahopezmaraqendidzejszooncebulkakasiulaCelestinaAnabellSalvatoreconsequenceunhappysrunthistown2citiesofnightmauuussophiezycienakrawedzicherrycokeJuralvilovelywowoh
Frey
10:32

- Co robisz normalnie kiedy mnie nie ma?

- Czekam na Ciebie aż wrócisz.

Reposted fromeazyi eazyi viaa-antimatter a-antimatter

July 08 2011

Frey
14:42
2245 5aaf 500
Reposted bymilkieaniuszkacebulkakoszmarek
Frey
14:41
2195 a045 500
Reposted bykatankajosephineshadowstarscorpixandae
Frey
14:40
2145 c832 500
Reposted byRiretat-c-est-moicebulka
Frey
14:35
2010 43b6
"Lękam się jednak utraty złudzeń, więc wolę pozostać w świecie marzeń."
Reposted bycebulka cebulka
Frey
14:31
1940 9e6a
"Bądź niczym bijące źródło, nie zaś jak staw, w którym zawsze stoi ta sama woda."
Reposted byetat-c-est-moicebulka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl